Regulamin

1. Czartery rozpoczynają się i kończą przy kei „Folwarku na Półwyspie”, na półwyspie Uraz nad jeziorem Drawsko.

2. Jachty wydawane są od godz. 1600 pierwszego dnia czarteru a zdawane do godz. 1000 ostatniego dnia czarteru lub po wcześniejszym uzgodnieniu, w innych ramach czasowych.

3. W okresie od 24.06 do 21.08.2022 wypożyczamy jachty na co najmniej trzy doby. Inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym.

4. Rezerwacja jachtu następuje po podpisaniu przez obie strony Umowy Czarterowej (forma elektroniczna – skan lub zdjęcie przesłane mailem) oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 30% opłaty za czarter

5. W przypadku rezygnacji z czarteru Czarterujący ponosi następujące koszty:
– 50% wartości zadatku – gdy rezygnacja następuje nie póżniej niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru.
– 100% wartości zadatku – gdy rezygnacja następuje póżniej niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru.

6. Jacht wypływający w czarter otrzymuje w cenie czarteru:
– napełnione butle z gazem:
11 kg – Antila 24.4
2×2 kg – Antila 24
– napełnione zbiorniki z woda
– naładowane akumulatory
– pełny bak silnika plus 5 litrów rezerwy

7. Jacht wypływający w czarter jest wysprzątany oraz sprawny technicznie. Czarterujący zobowiązany jest dbać o dobry stan techniczny jachtu i utrzymywać go w czystości.

8. Na czas czarteru pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 1000 zł

9. Opłata za sprzątanie jachtu jest obligatoryjna i wynosi 100 zł. Pozostawienie nieczystości w WC chemicznym skutkuje opłatą w wysokości 150 zł. Wymienione opłaty pobierane są z kaucji.

10. Jachty są ubezpieczone w zakresie OC, AC i NNW, bez względu na to jednak Czarterujący zobowiązuje się eksploatować powierzony mu jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami, danymi zawartymi w dokumencie jachtu, dobrą praktyką żeglarską oraz wytycznymi Armatora zawartymi w regulaminie.

11. Czarterujący zobowiązuje się do prowadzenia jachtu w stanie trzeźwym i zgodnie z obowiązującym przepisami o żegludze śródlądowej. Czarterujący zobowiązuje się do monitorowania prognoz pogody podczas trwania umowy czarterowej i nie wypływania z portu przy sile wiatru >=6 w skali Beauforta zgodnie z kategorią projektową C. Czarterujący odpowiada w pełnym zakresie za bezpieczeństwo swoje oraz osób (załogi) wspólnie korzystających z jachtu. Oświadczając jednocześnie, iż zobowiąże załogantów do noszenia, w czasie przebywania na jachcie, kamizelek bezpieczeństwa dostarczonych przez Armatora lub własnych odpowiadających wadze i odpowiednim normom. Czarterujący przeszkoli również załogę w zakresie bezpiecznego użytkowania jachtu oraz zasad bezpieczeństwa podczas ewentualnej ewakuacji oraz innych nie przewidzianych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu załogi.

12. Dokumenty niezbędne do zaokrętowania: dowód osobisty, patent żeglarza jachtowego, umowa najmu jachtu. Nie wynajmujemy naszych jachtów osobom nie posiadającym uprawnień.

13. Wydanie jachtu następuje po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów, dokonaniu opłaty za całość czarteru oraz wpłaceniu kaucji

14. Ze względów zdrowotnych wszystkich użytkowników jachtów zabronione jest zabieranie na jacht zwierząt.